REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY SKĄPE 2011

terminy regat 2011

Jezioro Niesłysz, 11 czerwca 2011 »

Baza regat:
Przystań Klubu Żeglarskiego Lumel w Niesulicach.
Organizator: Klub Żeglarski LUMEL.
Sponsorzy: LUMEL S.A., LOZŻ, Gmina Skąpe.
Oficjalna strona Klubu Żeglarskiego LUMEL:
www.kzlumel.pl

Program regat:

10:15 – oficjalne otwarcie regat i odprawa sterników,
11:00 – start do I wyścigu,
start do II wyścigu bezpośrednio po wyścigu I,
start do III wyścigu bezpośrednio po wyścigu II,
14:00 – 15:30 – żeglarska grochówka,
15:30 – start do IV wyścigu,
start do V wyścigu bezpośrednio po wyścigu IV,
17:00 – wieczór żeglarski.
Organizator regat nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za ew. szkody osobowe
lub rzeczowe wyrządzone przez startujących.
Start w regatach na własne ryzyko.

wyniki regat