REGATY WIOSENNE 2015

terminy regat 2015

« Jezioro Niesłysz, 13 czerwca 2015 »

Baza regat:
Przystań Klubu Żeglarskiego Lumel w Niesulicach.
Organizator: Klub Żeglarski LUMEL.
Komandor Regat: Jerzy Kusz.

Oficjalna strona Klubu Żeglarskiego LUMEL:
www.kzlumel.pl

Program regat:

Planowane jest rozegranie regat w klasach:
T1, T2, T3, TR, Optymist, Omega, Katamaran,
Otwartopokładowe.
Opłata startowa 10 zł od załoganta.
Załogi Optymist są zwolnione z opłaty startowej.

10:15 – oficjalne otwarcie regat i odprawa sterników,
11:00 – start do I wyścigu,
start do II wyścigu bezpośrednio po wyścigu I,
start do III wyścigu bezpośrednio po wyścigu II,
14:00 – 15:30 – żeglarska grochówka,
15:30 – start do IV wyścigu,
start do V wyścigu bezpośrednio po wyścigu IV,
17:00 – wieczór żeglarski.

Organizator regat nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za ew. szkody osobowe
lub rzeczowe wyrządzone przez startujących.
Start w regatach na własne ryzyko.

wyniki regat