REGATY WIOSENNE im. Jerzego Kusza 2023

regaty wiosenne 2023, Niesulice, Jezioro Nieslysz

« Jezioro Niesłysz, 17 czerwca 2023 »

Baza regat:
Przystań Klubu Żeglarskiego LUMEL
w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz.

Oficjalna strona Klubu Żeglarskiego LUMEL:
kzlumel.pl
FB-KZLumel

Program regat:

Planowane jest rozegranie regat w klasach:
T1, T2, T3, TR, Optymist, Omega, Katamaran,
Otwartopokładowe.
Opłata startowa 20 zł od załoganta.
Załogi Optymist są zwolnione z opłaty startowej.

10:15 – oficjalne otwarcie regat i odprawa sterników,
11:00 – start do I wyścigu,
start do II wyścigu bezpośrednio po wyścigu I,
start do III wyścigu bezpośrednio po wyścigu II,
14:00 – posiłek (żeglarska grochówka),
15:30 – start do IV wyścigu,
start do V wyścigu bezpośrednio po wyścigu IV,
17:00 – zakończenie regat,
17:30 – wieczór żeglarski.

Sponsorzy: LUMEL S.A., Gmina Skąpe, LOZŻ.
Organizator:
Klub Żeglarski LUMEL.

Organizator regat nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za ew. szkody osobowe
lub rzeczowe wyrządzone przez startujących.